אוסלנדר, שלו ושות' - עורכי דין ונוטריון

בתי המשפט עתמ 008125/08

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בשא 302/08

תאריך: 25/05/2008

לפני: כבוד השופט דוד חשין, סגן נשיא

בעניין: אוטו ליין העותרת

ע"י ב"כ עו"ד יצחק יגור ואח'

נ ג ד

1 . הרשות להגבלים עסקיים

ע"י ב"כ עו"ד רחל ווזנר, מפרקליטות מחוז ירושלים

2. . יוניברסל מוטורס בע"מ המשיבים

ע"י ב"כ עו"ד שמואל אוסלנדר ואח'

פסק דין

1. פסק דין זה עניינו אך בשאלת ההוצאות. זאת לאחר שהעותרת הגישה "בקשת למחיקת העתירה ומתן צו להוצאות", והמשיבה 1, הרשות להגבלים עסקיים (להלן - הרשות), הגיבה בבקשה לחייב את העותרת בהוצאות בקשתה.

2. ביום 19.2.08 עתרה העותרת לבית המשפט זה, כי יורה לרשות לגלות לה את נוסח הסכמי ההרשאה שהמשיבה 2 מכתיבה למוסכים מורשים מטעמה, ואשר נמסרו לרשות על ידה. העתירה הוגשה מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

3. ביום 28.3.08, לאחר שהמשיבות הסכימו לחשוף בפניה את המידע המבוקש, הגישה העותרת את בקשתה למחיקת העתירה ולחיוב המשיבות בהוצאות.

4. העותרת טוענת כי יש ליתן משקל להשתלשלות האירועים שהביאה את הרשות להיענות לבקשתה, כעבור למעלה משנה ממועד הבקשה לגילוי המידע; ואף זאת רק לאחר שנאלצה לפנות לערכאות ולהכביר עלויות לשם מימוש זכותה.

5. מנגד טוענת הרשות כי דחתה את בקשת העותרת, בין היתר, בשל סירובה של המשיבה 2 לחשוף את המידע שמסרה לה, וכפועל יוצא מכך, בשל החשש כי גילוי המידע עלול לשבש את תפקודה התקין. ואולם, מאחר שהמשיבה 2 הודיעה ביום 17.3.08 כי היא חוזרת בה מסירובה, נענתה הרשות לבקשת העותרת.

6. המשיבה 2 נימקה את שינוי עמדתה בכך, שבעקבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה, לא תוכל להימנע מצירוף הסכמי ההרשאה לתשובה שתוגש על ידה לבית המשפט באותה בקשה. משכך, ברור היה לה כי נוסחו של הסכם ההרשאה יהפוך לגלוי ונגיש, ולכן הסירה התנגדותה להעברת נוסח ההסכם לידי העותרת. המשיבה 2 הוסיפה, כי עתירה מנהלית מוגשת נגד הרשות, ולא נגד גופים מסחריים פרטיים כמותה, בציינה כי צורפה לעתירה אך בשל היותה בעלת עניין בתיק, ובהטעימה כי לא מוטלת עליה כל חובה לחשוף מסמכים כלשהם לעיון העותרת.

7. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, סבור אני כי דין הבקשה לפסיקת הוצאות להידחות. הכללים לעניין זכותו של עותר, שחזר בו מעתירתו, לחיוב משיב בהוצאות, נקבעו בפסיקה. על פי כללים אלו, יש לבחון, בין היתר, האם עצם הגשת העתירה הוא שהניע את המשיב לחזור בו מהחלטה קודמת שלו ולהעניק לעותר את הסעד המבוקש בעתירה, עוד לפני שזו התבררה בבית המשפט (השוו בג"צ 842/93 אל נסאסרה נ' שר הבינוי והשיכון פ"ד מח(4) 217, בעמ' 219; וכן בג"צ 10822/07 עמותת רופאים לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה, אלוף פיקוד הדרום, מיום 9.4.08).

8. בעניינינו, אינני סבור כי עצם הגשת העתירה הוא שהוביל לשינוי עמדת הרשות. ניכר כי שינוי הנסיבות, קרי: הסכמת המשיבה 2 לחשיפת המידע, הוא שהניע את הרשות להיעתר לבקשת העותרת. אשר למשיבה 2, מקובלת עלי טענתה כי כגוף פרטי-מסחרי לא מוטלת עליה כל חובה למסור מסמכים כלשהם לעיון העותרת, או להסכים לחשיפתם. במקביל לא ראיתי לחייב את העותרת בהוצאות בקשתה.

לסיכום, העתירה נמחקת ללא צו להוצאות.

ניתן היום כ' באייר התשס"ח (25.5.08), בהעדר הצדדים. המכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בפקסמיליה.

_____________

דוד חשין, סגן נשיא

עת"מ 8125/08 אוטו ליין נ' הרשות להגבלים עסקיים