אוסלנדר, שלו ושות' - עורכי דין ונוטריון
כבודו רואה אותי?

היוזמה להארכת מעצר באמצעות ועידת וידאו אינה יכולה להניב אלא צדק וירטואלי בלבד.

מאת: עו"ד שמואל אוסלנדר.
פורסם בירחון "הפרקליטים", נובמבר 2004


"אחיזה כשורה" או אחיזת עיניים

עקיפת "כשלון תמורה" מלא בדיני שטרות דורשת פתרון חקיקתי.

מאת: עו"ד שמואל אוסלנדר.
פורסם בירחון "הפרקליטים", מאי 2005


עצות לרוכשים דירה "על הנייר"

מאת: עו"ד מרדכי שלו
פורסם ברשת המקומונים של עיתון הארץ, 2008


מי פה הראיס?

עמדת "המשקיף" של יושב ראש הרשות הפלסטינית, הנמנע מנטילת הבלעדיות על השימוש בכוחות חמושים, היא עמדה מסוכנת. טוב יעשה אם ילמד מבן גוריון.

מאת: עו"ד שמואל אוסלנדר
פורסם בירחון "הפרקליטים", מרץ 2005

מאמרים